warning: Missing argument 2 for framework_breadcrumb() in /home/kne/ftp/www.sojeccy.pl/sites/all/themes/framework/template.php on line 33.


Stopa kapitalizacjiekon. w teorii wyceny nieruchomości odwrotność współczynnika kapitalizacji; oznacza relację rocznego dochodu z nieruchomości do ceny, za jaką została kupiona ta nieruchomość. Często rozpatrywana jest jako suma stopy zwrotu wyłożonego kapitału i stopy dochodu z zaangażowanego kapitału (tzw. zwrot kapitału i zwrot na kapitale). Stopa kapitalizacji - z uwagi na sens ekonomiczny-nazywana jest stopą zwrotu. Poziom stopy kapitalizacji wykazuje zróżnicowania dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, zróżnicowania przestrzenne dla danego rodzaju nieruchomości w danym mieście (np. dla sklepu położonego na głównej ulicy handlowej i na peryferiach miasta), zróżnicowania w jakości najemcy. Różnice te wynikają z różnego poziomu ryzyka inwestowania w nieruchomości. Im wyższe ryzyko, tym poziom stopy kapitalizacji będzie wyższy. Informacje niezbędne do ustalenia poziomu stopy kapitalizacji (dochód z nieruchomości i cena transakcyjna) pochodzą z rynku nieruchomości. Pozostałe segmenty rynku kapitałowego są odwzorowane pośrednio - przez ich wpływ na poziom czynszów, wielkość pustostanów, skłonność do inwestowania itp.

Stopa kapitalizacji jako podstawa wyceny nieruchomości ma wady: odwzorowuje dochód na stałym poziomie i nie uwzględnia wpływu przyrostu ani spadku wartości nieruchomości. Mało przydatna jest w okresach wysokiej inflacji, kiedy jest bardzo prawdopodobne uzyskanie niskich wskaźników.

[ powrót ]