warning: Missing argument 2 for framework_breadcrumb() in /home/kne/ftp/www.sojeccy.pl/sites/all/themes/framework/template.php on line 33.


Współczynnik kapitalizacjiekon. wyraża wielokrotność rocznego dochodu; to okres zwrotu, czyli liczba lat, jaka jest niezbędna, by kapitał wydatkowany na zakup nieruchomości zwrócił się w postaci dochodu generowanego przez nieruchomość. Stosowany jest przy wycenie nieruchomości.

Wyróżnia się współczynnik kapitalizacji netto i brutto. Współczynnik kapitalizacji netto oblicza się, dzieląc cenę rynkową sprzedanej nieruchomości przez dochód operacyjny netto, jaki generuje ta nieruchomość. Współczynnik kapitalizacji brutto jest relacją ceny rynkowej do dochodu brutto z nieruchomości. Współczynnik kapitalizacji netto uznawany jest za lepszy miernik w procesie wyceny, bowiem uwzględnia niepełne wynajęcie nieruchomości, wydatki operacyjne, w tym nakłady na konserwacje i remonty bieżące.

Odpowiednikiem współczynnika kapitalizacji na rynku papierów wartościowych jest wskaźnik P/E, gdzie P - oznacza cenę zakupu akcji, E - zysk netto, przypadający na jedną akcję.

[ powrót ]